1. kolo výzev k podávání žádostí v rámci strukturálních fondů Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptibilita

Pražští radní schválili 8. ledna výzvy pro předkládání projektů v rámci strukturálních fondů EU (Operačních programů) Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptibilita. Praha z nich bude v programovém období 2007–2013 čerpat prostředky v celkové hodnotě vyšší než 3,1 miliardy korun.

Do OP Praha Adaptibilita mohou žadatelé od 9. ledna 2008 do 31. března 2008 do 14.00 hodin předkládat projekty v rámci tří prioritních os: podpora rozvoje znalostní ekonomiky, podpora vstupu na trh práce a modernizace počátečního vzdělávání. Projekty mohou předkládat jen nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty. Souhrnný rozpočet 1. kola výzev k předkládání žádostí je 840 milionů Kč.

Do OP Praha Konkurenceschopnost mohou žadatelé předkládat své projekty od 9. ledna 2008 do 31. března 2008 do 14.00 hodin v rámci prioritních os dopravní dostupnost a rozvoj ICT , životní prostředí a inovace a podnikání. U Podpory ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy (prioritní osa Dopravní dostupnost a rozvoj ICT) lze překládat žádosti jen do 8. února 2008. Souhrnný rozpočet 1. kola výzev je cca 2,3 miliardy Kč.

Místem pro předkládání projektových žádostí je oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy – Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, kanceláře č. 361, 364, 365, 366.

Odbor také připravuje pro potenciální příjemce podpory více než 10 seminářů a workshopů, kde se mohou dozvědět o podporovaných aktivitách, o způsobu přípravy projektů a o metodice hodnocení a výběru projektů.

Předpokládané termíny těchto akcí v rámci informační kampaně jsou 16. 1., 23. 1., 30. 1., 5. 2., 6. 2., 11. 2., 13. 2., 19. 2., 20. 2., 26. 2. a 27. 2. Bližší informace naleznete na stránkách www.oppa.cz a www.oppk.cz.

-kk-

Zdroj: Magistrát Hlavního města Prahy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Magistrát Hlavního města Prahy