10 kroků ke zdravé firemní kultuře

Vzhledem k rostoucímu zájmu firem o vliv zdraví zaměstnanců na jejich celkové hospodářské výsledky přichází článek s deseti radami, jak zlepšit zdraví na pracovištích. Základem je budování firemní kultury, která bude podporovat duševní i fyzickou pohodu zaměstnanců.

- Pochopte celý problém. Nejde jen o to, nahrazovat sušenky ovocem. Zdravé pracoviště vychází z celkové firemní kultury.

- Zapojte zaměstnance. Ujistěte se, že zaměstnanci rozumějí vašemu závazku vytvořit zdravou firemní kulturu a jak jim může prospět. Zajímejte se o jejich návrhy na zlepšení.

- Zajistěte správné základy. Žádná nová iniciativa nemůže fungovat bez správných základů. Znamená to dát zaměstnancům hlas, ať už půjde o rozvržení pracovišť nebo pracovní cíle.

- Seznamte se s jednotlivými zaměstnanci. Zjistěte, co jim vyhovuje a co naopak přidělává starosti. Podle toho nabídněte podporu.

- Zapojte a podporujte manažery. Vztah zaměstnance s jeho manažerem je základem pohodlí, a tudíž i pracovní výkonnosti. Manažeři by měli rozumět svému vlivu.

- Zvažte možnosti propagace fyzického zdraví. Existuje celá řada možností, co funguje pro jednoho, však nemusí fungovat pro druhého. Vybírat můžete ze screeningových programů (včetně např. měření cholesterolu), příspěvků na tělocvičny, zdravého jídla v kantýnách apod.

- Vytvářejte jasné rozvojové cesty. Zaměstnanci s jasně vymezeným rozvojem chápou, jak zapadají do organizace a jak jim firma bude pomáhat. Dá jim tak najevo svou důvěru.

- Uznávejte výkonnost. Nepodceňujte vliv jednoduchého poděkování na spokojenost a oddanost svých lidí. Ujistěte se, že manažeři pravidelně oceňují přispění svých zaměstnanců.

- Podporujte zpětnou vazbu. Ujistěte se, že zaměstnanci necítí žádné překážky v tom, aby mohli otevřeně vyjadřovat své názory. Na základě zpětné vazby také jednejte.

- Udržujte svůj závazek. Zavedení zdravé firemní kultury vyžaduje čas a oddanost. Důležité je neustálé monitorování, abyste včas odhalili problémy a mohli je rychle řešit.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today