37 milionů Američanů obětí agrese na pracovišti

Polovina amerických zaměstnanců byla vystavena agresi na pracovišti, přičemž nejčastějšími původci násilí byli zákazníci, klienti a pacienti – nikoli kolegové nebo nadřízení. Ukázal to komplexní národní průzkum zaměstnanců, jehož výsledky budou v průběhu února vydány v publikaci nakladatelství Sage s názvem Handbook of Workplace Violence.

47 milionů amerických zaměstnanců zažilo v práci psychologickou agresi, když na ně někdo křičel, urážel je nebo jim vyhrožoval fyzickým násilím. Fyzické násilí, jako například facky, kopance či útok zbraní, jsou méně časté. Hovořilo o nich pouze 6 %, tj. 7 milionů zaměstnanců. Většina těch, kteří zažili fyzické násilí zažila zároveň i psychickou agresi.

Pokud jde o původce násilí, 25 % postižených uvedlo, že bylo obětí představitelů veřejnosti, tj. zákazníků, klientů nebo pacientů. 15 % zažilo násilí od jiných zaměstnanců, 13 % pak od nadřízených.

Agresivní chování na pracovištích s sebou nese řadu negativních důsledků pro jednotlivce i celé organizace. Jedná se především o negativní postoje k práci a v případě fyzického násilí i o tělesná zranění či smrt. Skutečnost, že tak velké procento Američanů zažívá agresi vysílá jasný signál, že je s tím třeba něco dělat.

-kk-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide