8 nebezpečných mýtů o stresu

Také stres patří mezi fenomény opředené řadou mýtů. Hluboce zakořeněné mylné představy nás pak připravují o to, abychom mohli žít delší, spokojenější a zdravější životy. Který mýty jsou ty nejčastější?

1. Stres vychází z našich okolností. Ve skutečnosti vychází z toho, jak o konkrétních okolnostech přemýšlíme. Proto lidé reagují na stejné situace různě.

2. Stres je motivátor. Je velmi důležité rozlišovat mezi stresem a stimulací. Mít před sebou termíny, určovat si cíle a usilovat o využití maximální kapacity při výkonu práce je stimulující. Stres spočívá v tom, jsme-li úzkostliví, rozčílení nebo frustrovaní, což snižuje naši schopnost nejlepších výkonů.

3. Určitý stres je dobrý. V tomto bodě platí totéž co v bodě 2. Stimulace je prospěšná. Stres naproti tomu přímo souvisí se vznikem závažných onemocnění, které mohou vést až k úmrtí.

4. Bez stresu bychom jen nečinně seděli. Někteří lidé jsou tak zvyklí na stres, že si již nepamatují, jak vypadal jejich život bez stresu. Podívejte se ale na děti. Prožívají velmi málo stresu, a přesto mají hodně energie pro své zájmy. Totéž může platit i pro dospělé bez ohledu na povinnosti, které mají.

5. Nejlepší způsob, jak se vypořádat se stresem představuje cvičení, dýchání a relaxace. Tato opatření odstraňují pouze projevy stresu, nikoli příčiny. Jsou tedy pouze krátkodobá. Efektivnější je naučit se uvažovat jinak a méně se stresovat.

6. Stres je naše volba. Ve skutečnosti je stres vedlejším produktem podvědomého uvažování. Vychází z toho, čemu věříme. Je proto třeba učit se nahlížet na věci z jiných úhlů.

7. Stres je nevyhnutelný. Zamyslete se nad něčím, co stresuje druhé lidi, zatímco pro vás to nepředstavuje žádný problém. Uvidíte, že stresu se dá vyhnout. Emoce vycházejí z našich přesvědčení.

8. Stres není velký problém. Pojem „stres“ je často zaměňován s úzkostí z blížících se termínů pro splnění určitých úkolů, ve skutečnosti je to však složitější problém. Zahrnuje všechny negativní emoce v našem životě a neměl by být brán na lehkou váhu.

-kk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today