"Abeceda personalisty“ - právě vychází důležitý průvodce pro moderní personální praxi

Moderní personalista čelí mnoha výzvám a očekáváním, která vyžadují komplexní znalosti a schopnost rychle se orientovat v mnoha oblastech práce. Soubor informací a vzorů, které jsou pro práci v personálním oddělení nezbytné, může být rozsáhlý a obtížně dostupný. Nová publikace "Abeceda personalisty" přichází jako užitečný průvodce, který poskytuje praktické návody a vzory nejdůležitějších dokumentů, které personalista potřebuje ve své každodenní praxi.

ANAG

Chce-li personalista vykonávat svou profesi zodpovědně a kvalifikovaně, musí se chtě nechtě orientovat v celé řadě oblastí, které jsou si více či méně vzdálené, a často dokonce i takzvaně sedí na více židlích současně. Není výjimkou, že v řadě zejména menších organizací vykonávají personální činnosti zaměstnanci s kumulovanými funkcemi.

Personalista by tak měl rozumět nejen zákoníku práce a dalším pracovněprávním předpisům, ale měl by se alespoň zběžně orientovat také v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovně-lékařských prohlídek, zaměstnaneckých benefitů, a to zejména z hlediska jejich atraktivity z pohledu zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání, která souvisí především s jejich daňovým režimem.

Ale jak obsáhnout tolik znalostí, kde sehnat tolik informací? Nejpraktičtější variantou je mít je všechny na jednom místě, pěkně po ruce – a právě k tomu je ideální publikace Abeceda personalisty, která opravdu slouží pracovníkům personálních oddělení jako univerzální zdroj všech důležitých informací, které by měl personalista znát.

Dostali jste za úkol sestavit například rozhodnutí o organizačních změnách a nikdy jste takový dokument netvořili? Nezoufejte, nalistujte příslušnou kapitolu s předpřipravenými vzory důležitých pracovněprávních dokumentů, a máte vyhráno. Potřebujete zaměstnancům vysvětlit, které osobní údaje od nich potřebujete a jak s nimi budete nakládat? Prostudujte si přehledně zpracovanou kapitolu o GDPR a ochraně osobních údajů.

Pověřili vás vytvořením nového portfolia benefitů pro zaměstnance na příští poradu? Inspirujte se podrobně popsanými kategoriemi zaměstnaneckých výhod v příslušné pasáži v této příručce. Nevíte si rady se změnami v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr? Díky výkladu renomovaných autorů v této knize se jich už nemusíte bát, snadno se v nich vyznáte.

Autorský kolektiv sestává ze zvučných jmen odborníků z mnoha různých oblastí specializace:

Ing. Jana Bršťáková

JUDr. Dominik Brůha

JUDr. Petr Bukovjan

Mgr. Iveta Chmielová Dalajková

Mgr. Aleš Kalvoda

Mgr. Tomáš Liškutín

Mgr. Dana Roučková

Mgr. Zdeněk Schmied

Bc. Zdeněk Šenk

PhDr. JUDr. Jiří Valenta

Publikaci Abeceda personalisty 2024 vydalo nakladatelství ANAG v Olomouci, obsahuje 600 stran včetně více než 30 vzorů nejdůležitějších dokumentů, které personalista ve své praxi využije. Zakoupit ji lze na tomto odkaze za 769 Kč.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům firem, popř. i studentům.

Rozsáhlá samostatná kapitola řeší problematiku zaměstnávání úředníků ve veřejné správě, specifika státní služby, zahraniční služby, zaměstnanců příspěvkových organizací i početné skupiny zaměstnanců ve školství.

Výklad v této publikaci vychází z právního stavu platného k 1. lednu 2024 a zohledňuje tedy veškeré legislativní novinky uplynulého období, zejména tzv. transpoziční novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 281/2023 Sb., či konsolidační balíček.