ADD, další z civilizačních chorob?

V dnešní době potřebujeme absorbovat co nejvíce informací v nejkratší možné době a to jak v práci tak i doma. Náš okamžitý a otevřený přístup ke všemu a všem vydává spousty zpráv, závazků a příležitostí, které musíme organizovat. Stresující změny ovlivňují naše životy každý měsíc, ne-li každý den. Všechny tyto a další faktory způsobují stav mysli, nazávaný  ADD (attention deficit hyperactivity disorder).

Lidé, kteří trpí ADD jsou často talentovaní a tvořiví. Jejich výsledky jsou ale často rozporuplné, od skvělých po podprůměrné. Vyšetření ukázala, že se těmto lidem nepatrně snížil objem čtyř oblastí mozku. Příznaky zahrnují zvýšenou těkavost, časté výpadky paměti, problémy s organizací dat či  zvládáním časového programu. Rozhodují se impulsivně, v kombinaci s nerozhodností, podrážděností a nepokojností. Mají tendenci být neustále v aktivním stavu bez zpětné vazby.

Tyto symptomy se objevují, když je lidský mozek přetížen. Abychom se ADD vyhnuli, musíme si vybírat, čemu a jak budeme věnovat pozornost. Potřebujeme využívat technologie rozumně, nenechat je využívat nás. Prvním krokem je pojmenovat tento problém. Jeden z dobrých příkladů přístupů je systém v jedné společnosti, která svým zaměstnancům nabízí například 7 hodinovou pracovní dobu, neomezenou zdravotní dovolenou a dostává se jí od nich vysoké produktivity.

Takováto atmosféra udrží ADD v rozumných mezích. Můžete ale udělat mnoho i jako jednotlivec. Váš čas a vaše pozornost jsou vzácné, používejte je opatrně! Také je důležité umět požádat o pomoc, když ji potřebujete. I některé fyzické úkony vám pomohou předejít ADD: Dostatek spánku, správná životospráva, umírněné pití kávy, meditace a cvičení.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management