Alergie je v podstatě postižení

V USA jsou zaměstnanci s těžkou alergií chráněni Listinou Američanů s postižením (ADA), která zakazuje zaměstnavatelům s 15 a více zaměstnanci diskriminovat kvalifikované jedinci kvůli postižení či nemoci. ADA vyžaduje po zaměstnavatelích přiměřené vybavení, aby umožnili postiženým zaměstnancům provádět základní činnosti jejich práce tak dlouho, dokud to nepůsobí podniku nepřiměřené obtíže. Pokud alergie podstatně ovlivňuje hlavní životní činnosti zaměstnance, pak může být chráněn ADA. A pokud je, pak podnik musí zajistit přiměřené vybavení. Začít by měl tím, že se zeptá zaměstnance na jeho návrhy.

Ačkoli po vás nemusí být vyžadováno zákonem, abyste poskytli zaměstnanci požadované vybavení, je to přinejmenším dobrý způsob, jak zahájit dialog mezi zaměstnancem a společností. Podnik musí poskytnout pouze takové vybavení, které je efektivní, nikoli takové, které by mu způsobilo nepřiměřené obtíže. To znamená takové, které by způsobilo zaměstnavateli závažné problémy nebo výrazné výdaje vzhledem k podnikovým zdrojům. Při hledání přiměřeného vybavení se podnik může rozhodnout, že přemístí pracovníka do lépe větraného prostoru nebo více soukromé kanceláře. Také může přidat do podnikových nařízení zákaz používání vůní a parfémů. Společnost může od zaměstnance požadovat dokumentaci, která doloží jeho poruchu a omezení a tudíž ochranu ADA. I když alergie není chráněna ADA, může být chráněna státními zákony.

-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com