Alkohol a drogy v práci

Alkohol a drogy v práci

Průzkumy ukazují, že se mnoho organizací se chystá změnit svůj postup proti drogám a alkoholu na pracovišti. Přiměla je k tomu řada incidentů, které je nutily k disciplinárním opatřením. Ačkoliv se průměrný zaměstnavatel nesetká s vážnějšími případy užívání drog, je dobré znát varovné signály, které o nich svědčí:

- podivné chování,
- neobvyklé změny nálad,
- podrážděnost a zmatení,
- častá absence z práce a neschopnost dodržovat čas,
- časté omyly,
- změny v kvalitě práce,
- zhoršení vztahů se spolupracovníky.

Tyto příznaky nemusí být spojovány s alkoholem a drogami. Pokud chcete ve vaší společnosti zavést správnou protidrogovou politiku, je dobré držet se následujícího postupu:

1. Zjistěte, jestli skutečně existuje problém.

- Má pracovník vysokou absenci?
- Mění se jeho chování?
- Zvýšil se počet nehod u tohoto zaměstnance?
- Měl daný zaměstnanec nějaké disciplinární problémy?

2. Rozhodněte, co budete dělat. Udělejte si jasnější představu o tom, jak mohou drogy a alkohol ovlivňovat obchod. Podívejte se na to, jak může vhodná politika pracovat v praxi.

- Poskytujte informace zaměstnancům.
- Manažery školte v rozpoznávání varovných signálů.
- Pomozte těm, kteří svůj problém chtějí vyřešit.
- Snažte se získat důvěru zaměstnanců, pokud jsou vystaveni obtížné situaci.
- Které druhy práce jsou ve vaší společnosti nejkritičtější?

3. Zaveďte do vaší společnosti vhodný postup při výskytu problémů.

4. Sledujte to, co bylo uděláno a zda to přineslo odpovídající změny.

-kh-

Zdroj: British Chambers of Commerce (ChamberOnline) - portál britských obchodních komor
Zobrazit přehled článků ze zdroje British Chambers of Commerce (ChamberOnline)