Američané přestávají ignorovat duševní problémy zaměstnanců

Američtí zaměstnavatelé začínají věnovat velkou pozornost tématu, které bylo donedávna tabu – duševním chorobám na pracovištích. Snaží se tak snižovat obrovské náklady spojené především s poruchami chování, depresí, úzkostí nebo schizofrenií. Navíc jsou zde zákonná opatření, která ukládají zaměstnavatelům povinnost upravovat pracovní podmínky podle potřeb zaměstnanců trpících duševní poruchou nebo onemocněním.

Výzkumy ukazují, že nejvíce duševních poruch dnes najdeme mezi lidmi od 15 do 44 let. Nejčastěji se jedná o depresi, která negativně ovlivňuje pracovní výkonnost a vede k častějším absencím. Podpora duševně nemocných zaměstnanců však stále zaostává za zavedenou podporou zaměstnanců s fyzickými potížemi. Firemní zdravotní plány například omezují počet návštěv duševně nemocného zaměstnance u odborníka.

Někteří duševně nemocní lidé již se svými problémy nastupují do zaměstnání a zaměstnavatel je pak povinen poskytnout jim pomoc podle tzv. Americans with Disabilities Act, zákona zakazujícího diskriminaci zdravotně postižených občanů. Jde například o úpravu pracovní doby nebo zajištění odborné pomoci. Našli se však již zaměstnanci, kteří se soudili se svými zaměstnavateli proto, že jejich duševní chorobu způsobilo až konkrétní zaměstnání. Pak je na firmě, aby prokázala, zda tomu tak bylo, nebo ne.

-kk-

Zdroj: American Psychological Association - portál Americké psychologické asociace
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Psychological Association