Analogie řetězu při vyšetřování nehody

Analogie řetězu při vyšetřování nehody

Řetěz je nástroj i symbol známý široké veřejnosti. Notoricky známé je i rčení, že je silný jen do té míry jako jeho nejslabší článek. V oblasti bezpečnosti práce se analogie řetězu používá hojně při vyšetřování nehod, za účelem popisu toho, co vedlo k jejich vzniku. Nehoda tedy představuje řetězec událostí, v jehož rámci se hledá nejslabší článek, který ji způsobil. Většinou se jedná o specifickou lidskou chybu nebo osobu.

Domnívat se, že jediné místo, na kterém se dá řešit lidské selhání je úroveň jednotlivých zaměstnanců je ale chybné. Je třeba hledat jej tam, kde se kontrolují veškeré aspekty pracoviště, tedy v jádru manažerského systému, který řídí celou organizaci. Důležité je také uvědomit si, že nehodu nemusel způsobit jen jeden článek řetězce, ale i více. Není proto od věci přihlížet i k jiným článkům, než je ten nejslabší. Nakonec ani místo selhání (nejslabší článek) a místo potřebné kontroly nemusí být totéž.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards