Australští zaměstnavatelé musejí bojovat proti stresu

Nová právní úprava vyžaduje od australských zaměstnavatelů, aby se vyhnuli všem formám znevýhodňování na svých pracovištích, včetně problémů způsobených stresem. Zákon s názvem Disability Discrimination Act zohlednil narůstající počet onemocnění způsobených právě vlivem stresu a také rostoucí počet stížností zaměstnanců. Jasně definoval, že odpovědnost leží na straně zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé jsou povinni zavést strategie a procesy pro řízení stresu. Jsou také povinni prokázat, že provedli všechny možné úpravy, aby se zaměstnanci postižení stresem mohli vrátit ke své pracovní činnosti. Řada firem volí pomoc prostřednictvím třetích stran - například poradců. Jiné mají interní specialisty pro řízení vytížení a angažování zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: News.com.au - australský zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje News.com.au