Až se vám něco stane, kde bude stát váš zaměstnavatel?

Více než čtvrtina britských pracujících věří, že by jim jejich nadřízený velmi nepravděpodobně pomohl udržet si jejich práci, kdyby se zranili a stali se invalidními. Průzkum Disability Rights Commission zjistil, že 28 % zdravých nepostižených pracovníků cítí, že by jejich zaměstnavatel neučinil potřebné úpravy, aby jim pomohl zůstat v práci po nějakém vážném úrazu. Průzkum zjistil, že lidé pracující v sektoru drobného podnikání jsou ještě pesimističtější ohledně svých pracovních perspektiv než pracovníci velkých podniků. 38 % pracovníků ze společností s méně než 25 zaměstnanci pociťují jako nepravděpodobné, že by si po zmrzačení udrželi svou práci, v porovnání s 26 % pracovníků ze společností s více než 250 zaměstnanci.

Bert Massie, předseda DRC, si myslí, že pokud tuto informaci předají, zaměstnavatelé se připraví na případné úpravy pro invalidní pracovníky a tím dají více jistoty všem zaměstnancům. Chytré podniky si uvědomují, že poskytnout pracovníkům podporu má pro ně větší smysl, než jim ukázat dveře. Vysílají tak jasný signál, že si cení svého personálu. Je to moudré i z finančního hlediska, učinit malé vylepšení, která mají minimální náklady, než vyvolat vydání na nábor a přijímání zaměstnanců.

-ba-
Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today