Bezpečnější práce na směny díky efektivnějšímu plánování

Přesčasové směny mají za úkol zvýšit ziskovost, ale bohužel se zde objevují náklady spojené s pracovními úrazy. Při úpravě směn je možné zvýšit bezpečnost pracovníků a zvýšit i jejich efektivnost. Zde jsou závislosti úrazovosti na denní době, hodině směny, počtu předchozích směn a času mezi přestávkami podle průzkumu v USA:

Pracovní úrazy stoupnou na odpolední směně o 15,2 % a na noční o 27,9 %. Po 8 hodinách začne lineárně stoupat úrazovost z 13 % u desetihodinové směny na 30 % u dvanáctihodinové. Předchozí směny zvyšují nebezpečí úrazu zejména u nočních směn. U nočních stoupá riziko úrazu o 6 % druhou noční směnu, o 17 % u třetí a 36 % u čtvrté noční směnu v jednom kuse. Posledních 30 minut před přestávkou je více než dvojnásobné riziko úrazu jako prvních 30 minut po přestávce.

Uvažujete-li o přidání přesčasových hodin nebo nových směn, je zde několik tipů na zvýšení bezpečnosti:

Vydat limit pro denní a noční práci včetně přesčasů. Dávejte přednost ranním směnám před odpoledními a nočními. Maximum je 5 nebo 6 směn po sobě. Pracovníci ve směnách by měli mít 2 po sobě jdoucí dny volno a jedním z nich by měla být sobota nebo neděle. Týden s přesčasy kombinujte s dny normální pracovní doby. Rotace směn z ranní na odpolední a noční je vhodnější než obráceně.

-jh-

Zdroj: OHS Online - server zabývající se tématem provozní bezpečnosti a bezpečnosti práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje OHS Online