Bezpečnost zaměstnanců sahá i mimo pracoviště

Většina pracovníků odpovědných za bezpečnost ostatních na pracovišti věří, že cena zranění, k nimž dojde mimo zaměstnání je stejná nebo vyšší než u těch, které se stanou v zaměstnání. Podniky však běžně bezpečnostní programy pro mimopracovní dobu svým zaměstnancům neposkytují.

Nedávno proběhnuvší webový průzkum amerického bezpečnostního úřadu National Safety Council například zdůraznil, že 80 procent loňských úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti a 95 procent úmrtí na základě náhodných zranění v USA skutečně nemělo nic společného s pracovištěm. Pro podniky je tedy třeba zaměřit se preventivně na tato bezpečnostní rizika stejně, jako je to u těch v zaměstnání.

25 procent z 1 300 respondentů průzkumu uvedlo, že jejich podniky vedou záznamy o mimopracovních zraněních svých zaměstnanců. Pouhá třetina z nich pak zaznamenává i úrazy rodinných příslušníků svých zaměstnanců. Přibližně polovina respondentů pak nepracuje v podnicích, které by poskytovaly jakékoli informace o bezpečnostních rizicích mimo pracoviště. Když už nějaké takové informace poskytují, jedná se většinou o bezpečnost silničního provozu, popáleniny, pády, přepětí a sportovní úrazy.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards