Blíží se dovolená na zotavenou

S listopadem se rychle blíží nástup na dovolenou pro zaměstnance, kteří si dosud nevyčerpali své volno z minulého roku. Dnem nástupu na nevyčerpanou dovolenou z roku 2004 v rozsahu čtyř týdnů bude 1. listopad. Pokud zaměstnanec nevyčerpá tuto dovolenou do 31. prosince, nárok na ni zanikne. Nevyčerpanou dovolenou za rok 2004, která přesahuje čtyři týdny, však lze převést až do roku 2006.

Dobu čerpání dovolené na zotavenou určuje zaměstnavatel tak, aby ji zaměstnanec mohl vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Pokud se poskytne v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny. Čerpání dovolené je třeba zaměstnanci oznámit alespoň 14 dnů předem, přičemž o ni zaměstnanec může kdykoli požádat i sám. Z provozních důvodů může zaměstnavatel určit také hromadné čerpání dovolené na zotavenou.

Na proplacení nevyčerpanou dovolené má zaměstnanec nárok pouze v případě skončení pracovního poměru. Právní Richard Fetter zdůrazňuje, že by zaměstnavatelé neměli nová pravidla o převádění a proplácení dovolené opomíjet nebo obcházet. „Jestliže zaměstnanec odmítne od 1. listopadu 2005 výkon práce po dobu, kdy má čerpat dovolenou ze zákona, nemůže proti němu zaměstnavatel vyvodit platným způsobem žádné sankce. Pokud naproti tomu zaměstnanec odmítne 1. listopadu 2005 předepsanou dovolenou nastoupit, zaměstnavatel by mu rozhodně neměl po dobu, kdy má čerpat dosud nevyčerpanou dovolenou, výkon práce umožnit,“ říká.

-kk-

Zdroj: Ekonom - INternetová verze týdeníku Ekonom (vydavatel Economia online)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ekonom