Blíží se účinnost velké novely zákoníku práce

Ve středu 28. června 2023 schválila Poslanecká sněmovna návrh novely zákoníku práce, který obsahuje výrazné změny, které se dotknou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, home office, elektronického podepisování a doručování pracovněprávních dokumentů a v neposlední řadě informování o obsahu pracovního poměru. Byť jsou tyto úpravy v zákoníku právní, pokud se v praxi nedostatečně uchopí, můžou mít za důsledek vyšší nespokojenost zaměstnanců. Co konkrétně novela zákoníku práce mění?

employment-law-changes

Zpřísnění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:

 • Povinné rozvrhování pracovní doby

 • Možnost zaměstnance, který odpracoval určitou dobu na dohodu, požádat o zaměstnání v pracovním poměru

 • Povinnost v určitých situacích písemně odůvodňovat výpověď a nesjednání pracovního poměru na žádost zaměstnance

 • Aplikace ustanovení o dovolené obdobně jako u pracovního poměru

Nová pravidla pro home office:

 • Povinná písemná dohoda se zaměstnancem

 • Možnost pro obě strany vypovědět dohodu o práci na dálku z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou

 • Náhrada nákladů a paušální částka pro kompenzaci energií apod.

 • Povinnost zaměstnavatele písemně odůvodnit, pokud pečujícím zaměstnancům odmítne umožnit home office

Nová pravidla pro elektronické podepisování a doručování pracovněprávních dokumentů:

 • Zmírnění pravidel pro elektronické podepisování a doručování – pro podpis pracovní smlouvy a dodatků i dohod o skončení pracovního poměru stačí prostý el. podpis a doručení na e-mailovou adresu zaměstnance

 • Právo zaměstnance odstoupit od pracovní smlouvy uzavřené elektronicky do 7 dnů od jejího doručení

 • „Přísnější“ doručování a požadavek vyšší úrovně el. podpisu pouze pro jednostranné ukončovací dokumenty, odvolání z vedoucího místa a vzdání se vedoucího místa a mzdový výměr

 • Upuštění od požadavku na vyšší úroveň elektronického podpisu s externím certifikátem (uznávaný el. podpis) u zaměstnance, např. v případě výpovědi nebo zrušení ve zkušební době

Změny v informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru:

 • Výrazné zkrácení lhůty, do které je zaměstnavatel povinen splnit informační povinnost, na 7 dnů, v případě změny údajů dokonce nejpozději v den změny údajů

 • Rozšíření okruhu údajů, které musí být zaměstnanci poskytnuty

 • Možnost informovat v elektronické podobě

 • Zavedení rozsáhlé povinnosti informovat zaměstnance o podmínkách vyslání do jiného státu

 

Dotazník Trendy v oblasti lidského kapitálu 2024Na co dalšího se mimo změnu legislativy podle vás v oblasti lidského kapitálu v následujícím roce na českém a slovenském trhu připravit? Zapojte se do letošního 13. ročníku průzkumu Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu 2024 a přispějte svým názorem. Vyplnění dotazníku vám zabere 10 minut a jako účastník dostanete studii přednostně. Účastnit se můžete do 25. 9. 2023 na tomto odkazu. Děkujeme Vám za sdílení Vašich zkušeností a snahu posunout praxi lidského kapitálu vpřed!