Blíží se vaši zaměstnanci vyhoření?

Nejistá ekonomická situace posiluje stres zaměstnanců. Ti mohou dospět až k pověstnému vyhoření. Jak tomu předejít? V první řadě byste vědět, jak se tzv. burnout projevuje. Nejčastější příznaky zahrnují chronickou únavu, zlost vůči těm, kdo po něco požadují, sebekritiku, cynismus, negativitu, podrážděnost. Zaměstnanec, který propadá vyhoření, se cítí zahlcený, je vznětlivý a často trpí bolestí hlavy, zažívacími a dýchacími obtížemi, nespavostí, depresí, ztrátou či naopak přibýváním váhy. Je podezřívavý, připadá si bezmocný a ztrácí ochotu riskovat.

Vyhoření je často důsledkem stresu. Může však mít i jiné příčiny, například nedostatek uznání a kontroly na pracovišti, nereálná očekávání nebo špatný vztah podřízeného s nadřízeným. Ať už je příčina jakákoli, je však k němu třeba přistupovat systematicky.

- Identifikujte zdroje stresu prostřednictvím komunikace – průzkumů – se zaměstnanci a analýzy dat týkajících se absencí, nemocí, fluktuace, problémů s výkonností apod.

- Stanovte účel a priority intervenční strategie na základě sesbíraných dat. Ve větších organizacích lze k tomuto účelu jmenovat zvláštní tým.

- Komunikujte o svém intervenčním plánu se zaměstnanci a přijímejte zpětnou vazbu.

- Rozviňte svůj plán a zaveďte jej.

- Sbírejte zpětnou vazbu o postupu plánu a provádějte případné změny.

- Po šesti měsících proveďte zhodnocení svého úspěchu. Opakujte průzkum mezi zaměstnanci a porovnejte data.

- Zlepšete svůj plán na základě získaných informací.

Co by takový plán měl zahrnovat? Ujistěte se, že uchazeči o zaměstnání rozumějí požadavkům a výzvám své práce. Vytvářejte pracovní pozice, které dají zaměstnancům určitý smysl, stimulaci a příležitost využít a zlepšit své dovednosti. Zlepšujte také fyzické pracovní prostředí (kvalitnější vzduch, méně fyzických a chemických nebezpečí, lepší světlo, méně opakující se práce). Zavádějte pružné pracovní rozvrhy. Organizační a technologické změny zavádějte jasně a postupně.Vytvořte smysluplné strategie projevů uznání zaměstnanců. Zvažte zavedení wellness programu, který může zahrnovat školení práce se stresem, například v oblasti řízení času, asertivity nebo relaxace.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com