Británie bojuje za bezpečnost práce

Smrt se nevyhýbá žádnému prostředí, ani pracovnímu. O to horší je však, dochází-li na pracovištích k úmrtí zaměstnanců následkem zanedbání bezpečnostních opatření. Smutnou realitou v mnoha zemích ale v této souvislosti zůstává i fakt, že legislativa ani neumožňuje řádné potrestání viníků takových neštěstí. Ve Velké Británii se proto jedna odborová organizace rozhodla bojovat za prosazení zákona, který by za trestný čin neúmyslného zabití posílal vedoucí pracovníky příslušných firem do vězení nebo jim a dalším osobám zodpovědným za smrt, nemoc či zranění zaměstnanců ukládal vysoké pokuty.

„Jestliže je v Británii možné, aby byl někdo odsouzen ke třem měsícům odnětí svobody za setnutí hlavy soše Margaret Thatcherové nebo ke dvěma letem za šíření počítačového viru, jak mohou zůstávat viníci smrtelných nehod na pracovištích nepotrestáni?“ postěžoval si ve svém projevu ku příležitosti Mezinárodního dne památky zaměstnanců předák zmíněného odboru. V minulém roce bylo podle něho jen ve Velké Británii v zaměstnání zabito 249 pracovníků a dalších asi deset tisíc zemřelo následkem nemoci z povolání. Přibližně 70 % těchto úmrtí pak připočetl neschopnosti zaměstnavatelů řídit bezpečnost práce a ochranu zdraví na pracovišti a vyjádřil názor, že se jim dalo předejít.

Podle britského práva je zatím možné stíhat nějaký podnik v tomto smyslu pouze tehdy, prokáže-li se nezvratně, že se jeden z jeho ředitelů či vyšších manažerů dopustil trestného činu zabití z nedbalosti. Spáchání trestného činu bylo však dosud prokázáno jen pěti společnostem.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards