Británie odmítá prodloužení mateřské dovolené

Evropský parlament bude tento týden hlasovat o rozšíření plně hrazené mateřské dovolené ze současného minima v délce trvání 14 týdnů na 20 týdnů. Velká Británie však chce tento nový evropský zákon zablokovat, jelikož se domnívá, že by mohl „obrátit hodiny zpět“ v otázce zaměstnávání žen. Prodloužení mateřské dovolené by navíc britské firmy a vládu přišlo na více než 2,5 miliardy liber ročně.

„Tyto návrhy budou stát malé firmy a naše veřejné služby miliardy liber a povedou k další nepřímé diskriminaci žen na na trhu práce,“ shrnuje britská evropská poslankyně Marina Yannakoudakisová. Taktéž další poslanec, Godfrey Bloom, varoval, že malé firmy, které nabízejí nejvíce nových pracovních příležitostí, by v důsledku schválení zákona ustoupily od náboru žen ve věku, kdy lze očekávat, že budou chtít mít děti.

Proti zákonu se postavila i Britská obchodní komora (BCC), která vyzvala všechny britské evropské poslance, aby hlasovali proti návrhu. Oslovila také zástupce dalších států, například Německa, pro které by změna tohoto zákona znamenala zvýšení nákladů ve výši 1,6 miliardy liber ročně. Stejný postoj zastává i Federace malých podniků.

Ženy ve Velké Británii mají v současné době nárok na 12 měsíců mateřské dovolené, přičemž prvních šest týdnů pobírají 90 % platu a v následujících 33 týdnech zákonem stanovenou částku 125 liber týdně. Zbývající týdny jsou neplacené.

-kk-

Zdroj: Telegraph.co.uk - portál britského deníku The Daily Telegraph a nedělníku The Sunday Telegraph
Zobrazit přehled článků ze zdroje Telegraph.co.uk