Britské odbory řeší násilí proti zaměstnancům v dopravě

Odbory RMT (Rail and Maritime Transportation – Železniční a námořní doprava) odstartovaly kampaň pro založení směrnic na ochranu pracovníků v dopravě. Podle oficiálních čísel bylo totiž v roce 2007 zaznamenáno 4865 útoků vůči těmto pracovníkům. Vychází to denně na 13 incidentů.

To je 50% nárůst oproti 3 179 v roce 2002. Bylo také zjištěno, že policie nezvládá dostavit se až ke 40 % nahlášených incidentů a více než třetina jich není hlášena vůbec. Kampaň odborů volá po ukončení osamocených služeb, chce více uniformovaného personálu a lepší právní ochranu.

Také vyžadují unifikovaný přístup s nulovou tolerancí mezi všemi zaměstnanci v dopravě, s tím, že všechny incidenty budou řádně vyšetřeny a řešeny, spolu s hodnocením rizik, efektivním školením a povzbuzováním nahlášení podobných incidentů.  

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management