Čas požádat o dotaci na úspory energií

Až do konce února mohou podniky žádat o dotace z programu Eko-energie, na který jsou v rámci nynější druhé výzvy vyčleněny dvě miliardy korun z Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem tohoto programu je snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů.

Program Eko-energie podporuje dvě oblasti podnikatelských aktivit: využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie. O dotaci mohou požádat malé a střední podniky (v obou oblastech) a také velké podniky (pouze v oblasti zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie). Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši půl milionu až 100 milionů korun.

Registrační žádosti se přijímají pouze prostřednictvím aplikace eAccount na webových stránkách agentury CzechInvest.

-kk-
Zdroj: Komora.cz - webové stránky Hospodářské komory ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Komora.cz