Češi mají velký zájem o evropské dotace

Úředníci potvrzují, že v České republice je značný zájem o dotace z nových operačních programů Evropské unie vypsaných pro období 2007 až 2013. V první vlně jde o zhruba 100 miliard korun určených na vzdělávání a podporu zaměstnanosti ze tří zatím podepsaných programů. Do konce roku má šanci na podepsání desítka dalších.

Prvním podepsaným programem je Vzdělávání pro konkurenceschopnost řízené ministerstvem školství, v němž je připraveno 50 miliard korun. Zájemci se nejčastěji dotazují na čerpání prostředků na jazykové vzdělávací programy, vzdělávací programy pro zvyšování znalostí v informačních technologiích, programy pro zdravotně a sociálně znevýhodněné jedince.

50 miliard korun zahrnuje také program Lidské zdroje a zaměstnanost řízený ministerstvem práce a sociálních věcí. Očekává se podobný zájem jako v minulém období 2004 - 2006, kdy bylo podáno 9000 projektů a schváleno asi 3500. Ministerstvo se chystá vyhlásit první výzvy pro předkládání projektů v prosinci.

Nejmenší podepsaný program Praha – Adaptabilita počítá se 3,5 miliardy korun. Zájem o něj mají především neziskové organizace, střední a vysoké školy, ale také odbory a příspěvkové organizace hlavního města Prahy. Očekává se, že zájem bude převyšovat finanční možnosti programu.

-kk-
Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz