Česko více čerpá z evropských fondů

Za současné rozpočtové období, které trvá od roku 2007, získala Česká republika z evropských fondů přibližně 45,5 miliardy korun na 1745 projektů. Čerpá tak podstatně více než v minulém rozpočtovém období. Doposud bylo předloženo celkem 11 680 žádostí o dotace. Na celé období do roku 2013 je pro Česko v EU vyčleněno 26,7 miliardy eur (nyní přibližně 652 miliard korun).

Ministerstvo pro místní rozvoj se chystá podpořit získávání peněz z evropských fondů prostřednictvím mediální kampaně. Peníze na ni hodlá získat z evropského operačního programu Technická pomoc. To však  kritizovala Hospodářská komora, podle níž mohou podnikatelé vnímat finanční prostředky na kampaň jako plýtvání prostředky z fondů i ze státního rozpočtu.

Cílová skupina kampaně by měla sahat od úředníků přes případné příjemce dotací až po veřejnost, která se s evropskými penězi přímo do styku nedostane.

-kk-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny