Čína se chystá na reformy pracovních zákonů

Čína stojí na počátku největší modernizace pracovních zákonů a regulace pracovního trhu ve své historii. Nová pravidla začnou platit od 1. ledna 2008. Reformy zajistí zaměstnancům více ochranných práv a také větší právní jistotu zaměstnaným cizincům. Přichází ve chvíli, kdy Čína čelí nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a rychle stárnoucí populaci, což jsou největší rizika dlouhodobého zabezpečení ekonomického růstu.

Čínské reformy popisuje první evropsko-čínská studie o čínském pracovním trhu, kterou vypracovala Akademie sociálních věd v Šanghaji (SASS) a Institut Adecco v Londýně ve spolupráci s univerzitou ve Warwicku (Velká Británie). Vidí je jako zásadní krok směrem ke standardům mezinárodního trhu práce. Kolektivní smlouvy, zákonem vymahatelná práva zaměstnanců a ochrana před propuštěním již v Číně nebudou tabu.

Nové čínské zákony představují strategické vodítko pro následujících deset až patnáct let. Budou snižovat rychlost fluktuace zaměstnanců a vnesou větší transparentnost do pracovních sporů. Měly by lépe ochránit obchodní tajemství a přijít s pobídkami pro zaměstnance, aby investovali do odborného vzdělávání zaměstnanců. Otevřou také nové formy pružné práce umisťování na trh práce prostřednictvím třetích stran. Čínská vláda hodlá prosazovat nové zákony ve všech provinciích efektivnějším způsobem než dosud.

-kk-
Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine