Co přináší novela zákoníku práce

Návrh nového zákoníku práce více odpovídá potřebám zaměstnavatelů a zaměstnanců. Narozdíl od dosavadní podoby zákoníku podporuje zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“. Přichází například s rozšířením smluvní volnosti a liberálnějším přístupem. Mezi právní nástroje pro uplatňování smluvní volnosti bude patřit především kolektivní smlouva či smlouvy a různé typy dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Nový zákoník práce je kvalitnější i v oblasti pracovněprávní ochrany zaměstnanců. Podstatně rozšiřuje dosavadní právní standardy v této oblasti. Definuje například závislou činnost, všechny pracovní smlouvy se podle něho musí uzavírat písemně a bude zakázáno ptát se na věci, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce.

Vedle smluvní volnosti se dočkají zaměstnavatelé i dalších výhod. Budou moci například zavést konto pracovní doby i u zaměstnavatelů, kde nepůsobí odbory. Malé firmy se dočkají zjednodušení agendy. Výpovědní doba se sjednotí pro zaměstnavatele i zaměstnance na dva měsíce.

Pokud jde o propouštění zaměstnanců, v právních řádech členských států Evropské unie neexistuje úprava propuštění zaměstnance bez uvedení jakéhokoliv důvodu . N ení možné, aby zaměstnanci mohli dostat výpověď bez důvodu, i když by zaměstnavatelé byli povinni jim poskytnout určité finanční zadostiučinění.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět