Co přinese nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Začátkem příštího roku začne platit nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tento zákon úzce souvisí s novým zákoníkem práce, který byl schválen v květnu letošního roku po přehlasování původního prezidentského veta.

Český statistický úřad eviduje, že v roce 2005 došlo k více než 82 000 pracovních úrazů, z nichž 137 bylo smrtelných. Celkové náklady na pracovní úrazy se pohybují ročně okolo 25 miliard korun. Nový zákon se snaží o snížení pracovních úrazů například zavedením institutu koordinátora BOZP na staveništích. Povinnost určit koordinátora bude mít zadavatel stavby v případě, že na staveništi budou současně pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Nový zákon stanoví také požadavky na BOZP nejen v oblasti pracovněprávních vztahů, jako je tomu dosud, ale také při činnostech nebo poskytování služeb mimo tuto oblast. Určuje také požadavky na odbornou způsobilost osob při plnění úkolů v oblasti hodnocení a prevence rizik a na zvláštní odbornou způsobilost, pokud jde o technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.

Zákon o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je harmonizační normou, která obsahuje ustanovení příslušných směrnic Evropských společenství a nově i Směrnice Rady 92/57/EHS, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět