Co se zaměstnancem, který nemůže pracovat na dosavadním místě

Odpověď na to, jak zacházet se zaměstnancem, který se do práce vrátí po pracovní neschopnosti a dále nemůže pracovat na svém původním místě, nabízí nový Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zaměstnavatel nemůže ukončit se zaměstnancem pracovní poměr jednostranně v tzv. ochranné době, jíž se rozumí i doba, v níž je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným. Výjimku jsou organizační změny zaměstnavatele nebo porušení právních povinností ze strany zaměstnance.

Pokud zaměstnanec dále nemůže vykonávat práci podle pracovní smlouvy, zaměstnavatel je povinen nabídnout mu převedení na jinou práci. Jestliže to nebude možné v rámci platné pracovní smlouvy, může být zaměstnanec převeden i na práci jiného druhu. Zaměstnavatel však při hledání nového pracovního zařazení musí přihlížet k zdravotnímu stavu a schopnostem zaměstnance, pokud možno i k jeho kvalifikaci.

V případě, že zaměstnavatel nemůže nabídnout v rámci organizace převedení na jinou práci, může dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. d). Podle § 67 zákoníku práce má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný podle tohoto zákona.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny