Co skrývá nový zákoník práce?

Ministerstvo práce a sociálních věcí sestavilo nový zákoník práce. Pokud jej schválí vláda, parlament a podepíše prezident, začne platit od července 2007. Návrh počítá se zrušením 58 právních předpisů a náhradou několika zákonů. Projde-li celým schvalovacím procesem ještě spolu s chystaným novým zákonem o nemocenském pojištění, půjde o největší změnu celého systému od roku 1990.

Současný zákoník práce platí již od roku 1966. Za čtyřicet let své existence prošel 46 novelizacemi. Nová úprava chce navázat na současný občanský zákoník. Bude odrážet potřeby tržního hospodářství a vytvářet podmínky pro omezení zažitého rovnostářství mezi zaměstnanci.

Úpravy se dočká pracovní poměr, jakožto základní pracovněprávní vztah. Na základě požadavku zaměstnavatelů zapracovalo ministerstvo do návrhu nový institut konta pracovní doby, který umožní pružné reagování na měnící se potřeby práce. P osílí se úloha kolektivních smluv .

Zákoník nově upraví i oblasti, které dosud upravovaly samostatné zákony. Půjde například o odměňování v podnikatelské sféře nebo odměňování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou napojeni na veřejné rozpočty. Práva zástupců zaměstnanců (např. odborových organizací) zůstanou v nové úpravě zachována. Návrh by neměl mít žádné negativní sociální dopady.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět