Co znamená konto pracovní doby?

Nový zákoník práce mj. přinesl i nový termín - konto pracovní doby. Jedná se o rozdílný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby u zaměstnavatelů mimo státní sektor. Ten musí být obsažen buď v kolektivní smlouvě, nebo vnitřním předpisu zaměstnavatele. Při jeho použití vypracuje zaměstnavatel písemný rozvrh týdenní pracovní doby, s nímž seznámí všechny zaměstnance, kterých se týká, a to nejpozději jeden týden před jeho uvedením do praxe.

Při využití konta pracovní doby tvoří vyrovnávací období, v němž průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout týdenní pracovní dobu, nejvýše 26 po sobě jdoucích týdnů.

Zaměstnavatel musí vést účet pracovní doby zaměstnance a účet jeho mzdy. Dále je povinen vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou pracovní dobou. Na svou žádost může zaměstnanec do obou účtů nahlédnout.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny