Délka rodičovské záleží na vás

Ilustrační snímek

Reforma veřejných financí změní i systém vyplácení mateřské a rodičovské dovolené. Rodiče se nyní budou moci rozhodnout, zda s dítětem zůstanou doma dva, tři, nebo čtyři roky. Od toho se bude odvíjet i výše měsíčního příspěvku: čím kratší doba rodičovské dovolené, tím vyšší příspěvek.

Z finančního hlediska je nejvýhodnější tříletá rodičovská dovolená, při které lze celkem získat 235 600 korun. Při pomalejší čtyřleté variantě to vychází na 224 200 korun. Nejméně výhodná z pohledu absolutních čísel je dvouletá možnost s 216 600 korunami. Tato úvaha však nebere ohled na počet dětí a časové vzdálenosti mezi porody.

Svobodným matkám se mateřská nově zkrátí z 37 na 28 týdnů, tedy na stejnou délku jako u vdaných žen. Žena podnikatelka (OSVČ) má nárok na mateřskou, pouze pokud si platila nemocenské pojištění alespoň 180 dní před porodem a nevykonává výdělečnou činnost.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas navrhuje zavést týdenní otcovskou dovolenou. Tu by si muž mohl vybrat kdykoli během prvních dvou měsíců života dítěte. Vyplácel by ji zaměstnavatel z nemocenského pojištění ve výši 69 procent z vyměřovacího základu otce.

-hp-

Zdroj: ManagerWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na management
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWeb.cz