Diskriminace amerických Arabů

Po 11. září 2001 a následně během války v Iráku stouply v západních zemích předsudky vůči arabským, muslimským a blízkovýchodním obyvatelům. Významná půjčovna aut v USA například zakázala muslimským ženám nosit šátky během svatého měsíce Ramadanu.

Podle výzkumu bylo mezi 11. 9. 2001 a 11. 6. 2006 zaznamenáno na 990 problémů s diskriminací na pracovišti. Podle všeho je to pouhý vrchol ledovce a mnoho dalších případů nebylo ohlášeno.

Diskriminace závisí na druhu náboženství, ačkoliv 70 % Arabů v USA je křesťanského vyznání. Antiarabské projevy diskriminace mají různé formy, podle poslední studie například při nástupu do práce má větší šanci „William Smith“ než totožný pracovník s arabsky znějícím jménem.

Diskriminovaní Arabové se monou obracet na Arabsko-americké sdružení proti diskriminaci (ADC). Změnou po 11. 9. je fungující komunita a větší zájem o arabskou kulturu a muslimství.

-jh-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com