Dotace na školicí střediska se otevírají

Podnikatelé mohou nyní získat dotaci 200 tisíc až 100 milionů korun z evropského programu Školicí střediska. Jedná se o podporu určenou na výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání. Může sloužit též jako investice do moderního vybavení v podobě školících pomůcek a vzdělávacích programů. Cílem programu je komplexní rozvoj lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání.

Program Školicí střediska je součástí Operačního programu Podnikání a inovace, který je vyhlášený do roku 2013. Agentura CzechInvest zahájí příjem registračních žádostí o dotace 3. března 2008. Toto kolo příjmu potrvá do 28. února 2009.

Žadatelé mohou posílat všechny své dokumenty do agentury CzechInvest prostřednictvím její internetové aplikace eAccount, což výrazně sníží náklady a časovou náročnost administrace projektů. Aplikace, která je přístupná 24 hodin denně, zároveň umožní průběžné sledování procesu administrace a aktuálního stavu hodnocení žádosti.

-kk-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info