Druhá fáze projektu "Vzdělávejte se!"

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 2. fázi projektu "Vzdělávejte se!", který má pomoci zaměstnavatelům, jimž hospodářská recese přechodně znemožnila přidělovat zaměstnancům práci. O příspěvky v celkové výši 1 miliardy korun mohou firmy žádat od 23. července 2009.

Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky nejen na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady, ale také úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů zúčastní. Příspěvek na mzdy nebo jejich náhradu bude záviset na tom, zda zaměstnavatel je či není v režimu §209 zákoníku práce.

Žádosti se předkládají na úřadech práce v elektronické i tištěné podobě. Podmínkou získání příspěvku je také předložení potvrzení o bezdlužnosti, které vydávají příslušné finanční úřady, zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, případně celní správa. Na jednom úřadu práce mohou zaměstnavatelé čerpat maximálně 500 000 Kč měsíčně.

-kk-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info