Druhy dohody o práci na Slovensku

Na Slovensku mohou zaměstnavatelé mimořádně uzavírat dohody o práci vykonávané mimo pracovaní domu, pokud by pro ně bylo neúčelné nebo nehospodárné, aby ji vykonával stálý zaměstnanec. Pracující na dohodu nemá práva jako zaměstnanec, tedy nemá nárok na dovolenou či náhradu mzdy při překážkách v práci. Zaměstnavatel však platí úrazové a garanční pojištění.

Dohoda o vykonání práce se uzavírá za předpokladu, že předpokládaná práce nevyžaduje více než 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává také doba, po kterou pracovník pracuje pro zaměstnavatele na základě jiné dohody o vykonání práce.

Dohoda o brigádnické práci studentů je smlouva, kterou může uzavírat pouze ten, kdo má status studenta a pokud předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 100 hodin v kalendářním roce. Pracovat není možno průměrně více než polovinu určeného týdenního pracovního času, tedy 20 hodin.

Dalším typem dohody je dohoda o pracovní činnosti. Tu lze uzavřít tehdy, když se jedná o příležitostnou opakující se činnost, vymezenou druhem práce, která nevyplývá z hlavního předmětu činnosti.

Pracovní poměr na kratší pracovní dobu je zaměstnání kratší než je stanovený pracovní týden. Pokud pracovní týden představuje méně než 20 hodin, je možné ukončit pracovní poměr výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je pak pouze 15 dní.

-jh-
Zdroj: Sme.sk - zpravodajský server slovenského deníku SME
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sme.sk