Duševní harakiri

Proč tolik lidí pracuje v zaměstnáních, která je zabíjejí? Nejde o to, že by se nemělo pracovat tvrdě. Na tom není nic špatného nebo nezdravého. Nebezpečná je pouze povaha vztahu mezi lidmi a jejich prací a stres, který díky tomu vzniká. Stres je na pracovištích stále velkým problémem. Způsobuje zaměstnancům problémy například se spaním, vede ke vzniku fyzického násilí, podporuje pracovní atmosféru křiku a verbálního napadání. Je také příčinou odchodu klíčových zaměstnanců a hraje svou roli i v tom, že 33 Američanů dostane infarkt v pondělí ráno.

Emocionální represe jde ruku v ruce s moderním pracovním životem. Lidé hledají kompromisy, to však často jejich pracovní stres pouze umocňuje. Je třeba mít stále na paměti, že zdraví, které máme všichni jenom jedno, je otázkou rovnováhy mezi tělesným a duševním stavem. I když tedy žijeme ve svobodných zemích s vysokým životním standardem a hojností materiálního zabezpečení, neměli bychom dobrovolně páchat duševní sebevraždu. Nejprve si každý musí sám sobě přiznat, v jakých podmínkách existuje. Boj proti každé závislosti začíná právě přiznáním pravdy. Pak by měla následovat humanizace práce. Důležité je uvědomit si, že organizace nejsou ničím jiným než lidmi a pravidly, která vytvoří.

-kk-

Datum vydání: **X/2004**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher