Elektronická komunikace je noční můrou amerických zaměstnavatelů

Špatné zacházení s elektronickou poštou si vybírá těžkou daň u amerických zaměstnavatelů. Nákladné soudní spory a propouštění zaměstnanců zaujímají nejvyšší místo na seznamu elektronických rizik. Poslední soudní případy ukazují, že e-mail může potopit firmu právně i finančně. Odhalil to výzkum využívání e-mailu, instantní komunikace (IM) a blogů na pracovištích, který realizovaly Americká manažerská organizace a ePolicy Institute.

Vzrůstá počet zaměstnavatelů, kteří považují zneužití elektronické komunikace za důvod propouštění zaměstnance. V případě e-mailu jde konkrétně o 26 % zaměstnavatelů, u IM a blogů jsou to zatím asi 2 % zaměstnavatelů. Spolu s tím, jak rychle stoupá počet blogů se však očekává i výrazný nárůst počtu zaměstnavatelů, kteří budou podnikat právní kroky proti blogujícím zaměstnancům.

Výkonná ředitelka ePolicy Institute Nancy Flynnová doporučuje zaměstnavatelům, kteří chtějí minimalizovat elektronická rizika v komunikaci zaměstnanců, začít s písemnými pravidly. Písemná pravidla pro využívání e-mailu v zaměstnání má dosud 76 procent zaměstnavatelů. 68 procent má politiku umožňující kontrolu osobní elektronické korespondence zaměstnanců.

Instantní komunikaci využívá v práci asi 35 procent zaměstnanců. Jen 31 procent firem má však pro to písemná pravidla a jen 13 procent uchovává záznamy o této komunikaci. Velkým rizikem je stahování volných nástrojů pro tuto komunikaci z Internetu. 26 procent firem si však toto riziko vůbec neuvědomuje.

I když se to na první pohled nemusí zdát, neřízené blogování zaměstnanců ohrožuje firmy ještě více než e-mail a IM. Hlavní rizika zaměstnaneckých blogů spočívají v porušování autorský práv a soukromí, šíření pomluv, sexuálním obtěžování, vyzrazování obchodních tajemství, odkrývání finančních záležitostí a dalších bezpečnostních trhlin nebo ztrátě produktivity. Vedle písemných pravidel zde proto odborníci firmám doporučují také využití technologických nástrojů pro kontrolu blogů.

-kk-

Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group