Evropa pomůže, my musíme vědět jak

Po 1.5.2004 se EU rozšiřuje o nové členy. Rozšíření poskytne novým členům možnost čerpat z tzv. strukturálních fondů EU. Z těchto fondů bude v budoucnu možné financovat různé projekty na úrovni krajů. Na Slovensku byla zřízena tzv. Regionální rozvojová agentura, která má za cíl pomoci při vypracování žádostí o finanční podporu od strukturálních fondů EU.

Agentura bude připravovat a realizovat projekty, které vytvářejí podmínky pro vhodné investice a pro rozvoj lidských zdrojů. Bude dále zajišťovat přípravu vhodných cílových skupin na čerpání z fondů EU. Bude zabezpečovat poradenství při tvorbě programů pro rozvoj. Pomocí agentury budou slovenské regiony vhodně prezentovány doma i v zahraničí. Již dnes má agentura databázi, pomocí které je možné získat nabídky zahraničních organizací.
-kh-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk