Evropa sa nesúdí

Každý zaměstnavatel ví, že soudní spor je finančně i časově náročný proces. V některých evropských zemích však počet případů, kdy se zaměstnavatel a zaměstnanec soudí, značně převyšuje počet obdobných případů v ostatních zemích. Zahraniční firmy jsou navíc ohroženější než firmy místní.

Typická velká firma v Nizozemí očekává 29 soudních sporů ročně, zatímco ve Švédsku průměrně probíhá pouze jeden spor za deset let. Tyto údaje vyplývají z aktuální studie Federace evropských zaměstnavatelů (FedEE). Kromě Nizozemí se vysoký počet soudních pří odehrává i v Belgii a Polsku (16). Následuje Německo s průměrnými 16 soudními spory ročně. Minimum případů bylo zaznamenáno ve Švédsku a Finsku. V Řecku a na Slovensku se objeví 2 případy ročně.

-kk-

Zdroj: The Federation of European Employers - Portál Federace evropských zaměstnavatelů (FedEE).
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Federation of European Employers