Evropa vyzývá Británii k odstranění diskriminace pracovníků z Česka a dalších zemí

Evropská komise vyzvala na sklonku října Velkou Británii, aby odstranila diskriminační podmínky pro pracovníky z osmi členských států EU, které se staly součástí Unie v roce 2004 (Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko a Polsko). Pracovníci z těchto zemí totiž v současné době nemohou v Británii pobírat určité sociální dávky.

Občané České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estonska a Polska nemají dosud právo na pracovní pobyt v Británii, pokud jejich pracovní poměr u řádně registrovaného zaměstnavatele nepřekročil délku jednoho roku. Bez získání tzv. práva pobytu pak nemohou pobírat příspěvek na bydlení, vyrovnávací příspěvek na obecní daně nebo příspěvek na bezúročnou sociální půjčku, ale ani získat sociální bydlení či pomoc v případě ztráty domova.

Podle Evropské komise se jedná o porušení přechodných opatření týkajících se volného pohybu pracovníků a povinnosti zajistit rovné zacházení pro všechny bez ohledu státní příslušnost. Británie má nyní dva měsíce na to, aby uvedla své právní předpisy do souladu s unijními.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa