Evropská kampaň za zdravé pracoviště

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zahájila ve spolupráci s Evropskou komisí kampaň proti pracovním úrazům s názvem „Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání.“ Je určena především pro malé a střední firmy působící ve vysoce rizikových odvětvích, jako je stavebnictví, zdravotnictví a zemědělství.

Cílem kampaně je ukázat zaměstnavatelům nenáročné a nenákladné způsoby hodnocení rizik a opatření, která by měli přijmout, aby se jejich zaměstnanci v práci nezranili nebo neonemocněli. Kampaň poběží v letech 2008 až 2009 a bylo na ni vyčleněno celkem pět milionů eur.

Údaje Evropského statistického úřadu Eurostat ukazují, že každoročně zemře v EU v důsledku pracovních úrazů 5720 lidí. V České republice to loni bylo 192 osob. EU si stanovila cíl snížit do roku 2012 počet pracovních úrazů o čtvrtinu.

-kk-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny