Evropská komise volá po zprostředkování poznatků

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělání a kulturu otevírá novou výzvu k předkládání projektů v oblasti vytváření sítí iniciativ zprostředkovávání poznatků. Cílem výzvy „Politika a praxe založená na důkazech: vytváření sítí iniciativ zprostředkování poznatků" je prostřednictvím mezinárodní spolupráce vytvořit mechanismy „zprostředkování poznatků" v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Ty by měly přispět k posilování vazeb mezi výzkumem, politikou a praxí.

Projekty mohou být zaměřeny na všechny stupně vzdělávání. Podporované aktivity zahrnují: 1) projekty zaměřené na spolupráci, výměnu a mobilitu, 2) akce zaměřené na vytváření a vylepšování sítí, 3) rozvoj, testování a přenášení inovativních postupů, 4) konference, semináře, 5) akce na zvyšování povědomí a rozšiřování informací, 6) studie a analýzy a 7) vytváření a šíření konkrétních nástrojů na sdílení a rozšiřování znalostí (webové stránky, letáky, videa, knihy, konference, semináře).

Celkem je na tuto výzvu alokováno 500.000 eur. Finanční příspěvek Evropské komise může činit maximálně 75 % celkových způsobilých nákladů. Projekty musejí být zahájeny od prosince 2009 do února 2010 a jejich realizace nesmí překročit 12 měsíců.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz