Evropské právo: Obezita může být zdravotní postižení

Ilustrační snímek

Soudní dvůr Evropské unie vynesl průlomový rozsudek v oblasti rovného zacházení se zaměstnanci. V závěrečném stanovisku k případu propuštění obézního dánského pečovatele o děti Karstena Kaltofta konstatoval: „I když žádná obecná zásada unijního práva sama o sobě nezakazuje diskriminaci na základě obezity, spadá obezita pod pojem „zdravotní postižení“, pokud za určitých podmínek brání plnému a účinnému zapojení dotyčné osoby do profesního života na rovnoprávném základě s ostatními pracovníky.“ Toto usnesení je závazné pro všechny členské země.

Karsten Kaltoft byl 15 let zaměstnancem obce Billund v Dánsku, kde pracoval jako pečovatel o děti předškolního věku. Jeho úkolem byla péče o děti ve jeho domě. Obec s ním v roce 2010 ukončila pracovní smlouvu z důvodu klesajícího počtu dětí, o něž má být pečováno. Neuvedla však, proč byl z tohoto důvodu propuštěn právě Karsten Kaltoft. Ten pak prostřednictvím odborového svazu Fag og Arbejde podal u dánského soudu žalobu na určení případné diskriminace a náhradu škody, která skončila až u Soudního dvora Evropské unie.

Zásada zákazu diskriminace je základním právem občana EU

Po celou dobu trvání pracovní smlouvy byl K. Kaltoft považován za obézního ve smyslu definice Světové zdravotnické organizace (SZO). I když byla obezita K. Kaltofta na jednání o propuštění zmíněna, vedli účastníci řízení spor o to, jak byla tato otázka diskutována,“ vysvětluje Soudní dvůr Evropské unie v tiskové zprávě.

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, neobsahuje zákaz diskriminace na základě obezity jako takové. Pojem „zdravotní postižení“ ve smyslu směrnice však musí dle Soudního dvora Evropské unie být chápán tak, že znamená omezení vyplývající především z dlouhodobých fyzických, duševních nebo psychických postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit plnému a účinnému zapojení dotčené osoby do profesního života na rovnoprávném základě s ostatními pracovníky. To bylo v případě Karstena Kaltofta splněno.

Úplné znění rozsudku a další informace jsou k dispozici online na serveru CURIA zde.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa