Evropský pracovní trh se plně otvírá

1. května 2011 přestávají platit pracovní omezení pro členské státy, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004. Obyvatelé České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska tak získávají právo pracovat ve všech státech EU. Evropská komise neočekává výraznější odliv pracovníků z těchto zemí do ostatních 15 zemí EU než dosud. „Odborné studie i praxe dokazují, že vliv jakékoli větší budoucí mobility bývá spíše pozitivní, přispívá k ekonomickému růstu a zaplňuje existující mezery na trhu práce,“ konstatuje nicméně na oficiálním webu Evropské unie. Ústy komisaře pro zaměstnanost a sociální věci László Andora vyjadřuje naději, že díky lepší mobilitě pracovních sil mohou být odstraněny výrazné problémy s obsazováním některých pracovních pozic zejména v Německu a Rakousku.

Některé státy EU otevřely svůj pracovní trh novým členům z roku 2004 hned v zápětí po jejich vstupu, Německo, Rakousko a částečně i Velká Británie však s plným otevřením svého pracovního trhu čekaly sedm let až do dnešních dnů.

Statistiky ukazují, že příliv zaměstnanců z nových členských zemí byl poměrně omezený. Jejich počet vzrostl poměrně rychle (zejména v Irsku nebo Velké Británii) z přibližně 1 milionu v roce 2004 (0,3 % populace) na 2,3 milionu v roce 2010 (0,6 % populace). Ve srovnání s pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii, kterých zde v současné době pracuje 19 milionů (téměř 5 % populace), jsou však stále ve výrazné menšině.

Podle dnešních odhadů vzroste počet zaměstnanců z nových členských států EU v původních 15 státech do roku 2015 na 3,3 milionu a do roku 2020 na 3,9 milionu (téměř 1 % populace).

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa