Faktor příčetnosti a duševní zdraví

Faktor příčetnosti a duševní zdraví

Mnoho společností zavadí dlouhodobé i krátkodobé obchodní strategie, aby zvýšily svůj zisk, spokojenost svých klientů a posílily zvuk své značky. V tomto prostředí však řada manažerů a výkonných ředitelů zapomíná na jednu podstatnou věc – zachovávat si psychickou vyrovnanost a zdraví, přestávají dávat pozor na to, co autor článku nazývá „faktor příčetnosti“. Je to jakási schopnost být schopen určit úkoly, které je nutno skutečně udělat osobně, protože jsou nezbytné pro bezproblémový chod, a naopak ty záležitosti, jež mohou být svěřeny ostatním, jimž tím navíc dávají příležitost k rozvoji a získávání nových znalostí.

Lze definovat skupinu stěžejních povinností, které skutečně leží na bedrech ředitele a špičkového managementu. Mezi ně patří určení celkové vize a směřování společnosti a komunikace o nich. Udržování a stanovování firemních hodnot, získávání nových zákazníků a udržování vztahů s nimi společně s udržením organizace v centru dění a trhu. V oblasti lidských zdrojů je to získání a rozvoj talentovaných pracovníků, pěstování tvořivosti vlastní i ostatních lidí. Zkušenosti autora říkají, že nejefektivnějším způsobem řízení je ten, kdy na jednoho vedoucího, nebo pracovníka s jeho pravomocemi, připadá 10 – 12 zaměstnanců.

Členové týmu, který má mezi deseti a dvanácti lidmi, jsou spolu schopni komunikovat efektivně bez úředních formalit. Ve firmách zabývajících se malými projekty, jejichž odborníci často pracují odděleně, je mezním počtem 5 – 6. Důležitá je však vůle a ochota delegovat pravomoci společně s zodpovědným plněním úkolů ze strany zaměstnanců, což umožní pracovat bez neustálého dohledu a kontrolování výsledků

Zdroj: Coxe Group - Stránky americké konzultantské společnosti Coxe Group, Inc. Informace z oblasti managementu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Coxe Group