Firemní večírek: Jak předejít kocovině i žalobám

Vánoční večírky jsou v plném proudu, každá zábava však má své meze. Zaměstnavatelé by neměli zapomínat na svou pověst ani právní odpovědnost, i když se oslavy konají mimo pracovní dobu a mimo pracoviště. Může dojít k úrazům, případům diskriminace nebo sexuálního obtěžování. Co všechno by tedy zaměstnavatelé měli zajistit, než začnou se zaměstnanci slavit?

Ilustrační snímek

Podle serveru britské profesní organizace Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání z celého světa by zaměstnavatelé měli předcházet případným právním problémům vyplývajícím z pořádání vánočních večírků následujícími kroky.

1. Pravidla chování

Zajistěte, aby všichni zaměstnanci byli seznámeni se základními pravidly chování na firemních akcích. Je třeba jasně specifikovat také důsledky plynoucí z nepřijatelného chování. Nejjednodušší je rozeslat před večírkem hromadný e-mail s připomenutím.

2. Potřeby zaměstnanců

Při plánování večírku se snažte zohlednit potřeby jednotlivých zaměstnanců. Místo by například mělo být přístupné i pro hendikepované, čas konání vhodný pro rodiče s dětmi, jídlo odpovídající rozdílným kulturním požadavkům apod. Pozvěte i zaměstnance, kteří z náboženských či jiných důvodů neslaví Vánoce, nevylučujte je z kolektivu.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zajistěte bezpečnost zaměstnanců v průběhu večírku a po jeho skončení. Postarejte se také o odvoz zaměstnanců domů nebo ukončete večírek včas, aby mohli využít veřejnou dopravu.

4. Alkoholické nápoje

Na večírku by měly být k dispozici především nealkoholické nápoje. Pokud budete nabízet i alkohol, zvažte opatření, která zamezí nadměrné konzumaci. Můžete například vyloučit tvrdý alkohol nebo omezit počet drinků, které si může objednat jedna osoba.

5. Sociální sítě

Pokud chcete předejít hromadnému sdílení nevhodných fotografií či videí z večírku na sociálních sítích, měla by vaše firma mít pravidla pro používání sociálních sítí a před večírkem je opět zaměstnancům připomenout.

6. Absence po večírku

Následuje-li po večírku pracovní den, měli byste pro tento den mít jednotná pravidla pro posuzování absencí či pozdních příchodů. Předem by je měli znát všichni manažeři a taktéž zaměstnanci.

-kk-

Zdroj: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) - mezinárodní profesní organizace sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)