Fondy EU se zaměří na vzdělávání a zaměstnatelnost

Po skončení jednání o finančních prostředcích vyhrazených v evropském rozpočtu na rozmezí let 2007 - 2013 uvedla Evropská komise, že se evropská politika soudržnosti zaměří na podporu kvalifikací pracovníků, vzdělávání a zaměstnatelnost.

Cílem evropských programů na posilování soudržnosti je snižovat rozdíly v životní úrovni a příležitostech v členských zemích EU. Programy podporují hospodářskou, sociální a územní soudržnost na pozadí globalizující se ekonomiky. V období 2007-2013 se v rámci programů regionální politiky soudržnosti počítá s investiční podporou ve výši zhruba 347 miliard eur, což je po prostředcích vydávaných na společnou zemědělskou politiku druhá nejvyšší položka evropského rozpočtu.

Ve sdělení zveřejněném v závěru jednání Komise uvádí, že „diskuse s členskými zeměmi, regiony, partnery a lokálními hráči ukázala, že politika soudržnosti hraje roli katalyzátoru změn“. Dále shrnuje, že „v důsledku vyjednávacího procesu se kvalita programů značně zlepšila a došlo k lepšímu propojení jejich obsahu s hlavními prioritami Společenství“.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz