Francie zrušila limit 35 pracovních hodin týdně

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy úspěšně zrušil kontroverzní omezení délky pracovního týdne na 35 hodin. Právě schválený zákon umožní francouzským zaměstnavatelům vyjednávat o délce pracovní doby s odbory.

Dosavadní francouzské omezení pracovního týdne na 35 hodin bylo důvodem například k tomu, že Velká Británie odmítala přistoupit k evropské směrnici o pracovní době (Work Time Directive). I když díky němu vzniklo v letech 1998-2002 ve Francii 350 000 nových pracovních míst, stálo ji toto omezení asi 10 miliard liber v podobě státní podpory.

Prezident Sarkozy obviňoval již od svého loňského nástupu do funkce 35hodinový pracovní týden z poškozování konkurenceschopnosti Francie.

-kk-
Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today