Genderové stereotypy ve vedoucích rolích aneb Skleněný útes

Lidé pracující ve vysoce odpovědných vedoucích funkcích jsou okolím odsuzováni za své chyby silněji, pokud vykonávají funkci, která je běžně spojována s druhým pohlavím. Vyplývá to ze studie psycholožky Victorie Brescollové a jejích kolegů z americké Yale University.

Výzkumníci sestavili seznam prestižních vedoucích rolí, které ve většině případů vykonávají jen zástupci jednoho pohlaví. U mužů to bylo poměrně jednoduché, u žen pak složitější. Nakonec přišli jen na jedinou takovou ženskou roli – prezidentku univerzity pro ženy. Pro účely studie pak postavili prezidentku univerzity pro ženy vedle policejního ředitele jako představitele typicky mužské role.

Dvě stovky dobrovolníků si přečetli scénář, který popisoval chybu vedoucích představitelů univerzity a policie v tom, že neposlali dostatečné množství strážníků či příslušníků univerzitní ochranky k řešení protestní akce. Pohlaví ředitele školy a policie byla pro různé dobrovolníky specifikována různě. Následovalo vyhodnocení přístupu dobrovolníků k chybujícím manažerům.

Jasně se ukázalo, že chybující manažer ve funkci spojované s druhým pohlavím, je vnímán jako méně schopný a důvěryhodný. Potvrdilo se to i při opakování studie s ženou v roli ředitelky letecké inženýrské společnosti a vrchní soudkyně.

Victorie Brescollová vysvětluje, že pozorovaný jev je typický „skleněný útes“. Tak jako skleněný strop brání ženám dostat se výše, skleněný útes je pro lidi pracující v typických rolích druhého pohlaví neustálou hrozbou, že spadnou, a tudíž neuspějí.

-kk-

Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central