Globální grant Educa se otevírá zájemcům o vzdělávání zaměstnanců

Ministerstvo průmyslu a obchodu právě otevřelo novou výzvu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedná se oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (Prioritní osa 1  Adaptabilita) - globální grant Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu - EDUCA.

Cílem této podpory je zvýšit kvalifikační úroveň, profesní dovednosti a znalosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vybraných průmyslových odvětvích. Celkem je na realizaci těchto aktivit vyčleněno 300 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500.000 Kč, maximální pak 8 milionů Kč. Podporovány budou zejména projekty komplexního charakteru, zaměřené na vlastní realizaci profesního vzdělávání zaměstnanců.

Žádosti lze podávat od 1. července do 30. října 2009 do 12:00 hodin na adrese Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz