Harassment na Slovensku

Oplzlé vtipy, kalendář s akty, poplácávání po zadku či hluboký výstřih kolegyně. To všechno může být sexuální obtěžování. Záleží jen na konkrétních osobách, nakolik jim to bude překážet. Článek se zabývá problematikou sexuálního obtěžování na Slovensku.

Příchod zahraničních investorů na slovenský trh znamenal mnoho změn, mezi něž patří i vznik etických kodexů. Ty zpravidla zahrnují i zákaz sexuálního obtěžování. Nelze se však domnívat, že by kodexy samy o sobě odstranily nevhodné chování. Problém totiž tkví v tom, že je to chování často nenápadné a navíc není nikdy jasně formulováno, co lze na pracovišti za sexuální obtěžování považovat.

Slovenské firmy považují porušení etických kodexů za hrubé porušení pracovní disciplíny, za což následuje výpověď. Řešení konkrétních případů však probíhá jako interní záležitost, kdy určení zaměstnanci posuzují každý případ individuálně. Je to velmi složité, protože etiku nelze přesně popsat.

Každý zaměstnanec má podle zákoníku práce právo podat stížnost zaměstnavateli v souvislosti s porušením zásady rovného zacházení. Zaměstnavatel je pak povinen ihned sjednat nápravu. Jestliže to neučiní, může se zaměstnanec obrátit na soud. Zažalovat může zaměstnavatele i přímo zaměstnance, který jej obtěžoval. Protože však ve slovenské legislativě chybí předpis o sexuálním obtěžování, může se opírat pouze o paragraf 13 zákoníku práce, který hovoří o rovném zacházení se zaměstnanci a zakazuje diskriminaci. Dokazovat, že došlo k obtěžování, musí sám zaměstnanec. A to je velmi těžké, zejména v případech, kdy se obtěžující jednání neopakuje.

Všeobecně se za oběti sexuálního obtěžování považují ženy. Přebírání amerického stylu firemní kultury však přináší mnohá úskalí. V USA je například běžné, že muž nesmí pochválit kolegyni, že dobře vypadá, o pozvání na oběd nemluvě. Nabízí se otázka, zda nehrozí i Slovákům, že se budou obávat usmát na kolegyně, které pak budou do práce chodit v sukních pod kolena, aby nebyly nařčeny z obtěžování. Sexuoložka D. Caisová vysvětluje, že vždy záleží na konkrétní situaci a postavení lidí v daném vztahu.

-kk-

Zdroj: Etrend.sk - Informace o trendech v marketingu a řízení podniku.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Etrend.sk